20-23 Juli 2024 - meeting pap(i) - Grimme

performance Art practice

movement gathering - Bewegungstreffen

 

 

 

Bewegungskunstgebet

 

Movement Art Prayer